All shipping services (except DHL) from Japan to this list of countries is temporarily suspended due to COVID-19. Click here or message us on the intercom for more details.

Just like paper. (Secondary orders)

US$38.60

items has been added

Description

A memorial book “Paper, the same.” Was decided to be released with a total of 89 creators and staff involved in the movie “Promere”. The cover illustration is drawn by Shigeto Koyama who was the character designer. Participating creators: Shigeto Koyama, Hajime Asano, Satoshi Abe, Satoru Amemiya, Hiroki Arai, Sea of Igarashi, Norie Igawa, Masaharu Ishiyama, Hiroyuki Imaishi, Rina Iwabuchi, Yoshie Endo, Aya Otani, Ken Otsuka, Masato Onoda, Masako Kaneko People, Yoshiyuki Kaneko, Ichino Kanno, Motohiko Kurihara, Toshibe Kori, Shinya Kosuge, Naoko Kogoshi, Yuki Konishi, Sayaka Kobayashi, Daizen Komatsuda, Takuma Saito, Masaru Sakamoto, Tetsuya Sakurai, Hideyuki Satake, Yu Sada, Yasuhiro Sato Toshiyuki Sato, Noriyuki Sano, Asami Shimizu, Michelle Sugimoto, Sushio, Naoki Takeuchi, Naoko Takeda, Yoko Tanabe, Shiori Tani, Kazuki Chiba, Nana Doi, Shibumi Dono, Ryoichi Nakano, Mayumi Nakamura, Jun Nakamura, Nishi Mayuko, Yoshifumi Hagano, Hibuchi Vaku, Satoshi Hamada, Naoko Hayashi, Mikoto Fukuzawa, Tomoki Fujii, Hiromi Hori, Tatsuya Miki, Yuki Miyazawa, Tomoyuki Sogo, Kana Yamaguchi, Shinichiro Yamada, Yuki Yamane, Yusuke Yoshigaki, Yo Yoshinari , Mai Yoneyama, Hiromi Wakabayashi, Otsuka Yoshihiko addition to all 89 people. Reservation period: Tuesday, October 1, 2019, 17:00 to Tuesday, October 8, 2019, 12:00 * Made to order.・ Shipment date 10/21 (Tue) will be shipped one by one. * One copy per person. * For products whose shipping date is after October 1, 2019, a 10% consumption tax rate will apply.
Top